Om klubben

SK Mumien bildades 5 maj 2004 av Anil Surender, Carl Martin Sikström, Roger Nilsson och Jens Jakobsson.

Styrelse

Ordförande: Anil Surender
Ledamot: Roger Nilsson
Ledamot: Jonas Martinsson
Ledamot: Erik Landström
Ledamot: Johannes Sandvall

Valberedning

Anton Nilsson (sammankallande) och Carl Hammarlund

Revisorer

Ordinarie: Anders Sandström
Suppleant: Johannes Sandvall

Medlemsavgift

800 kr/år för spelare med huvudmedlemsskap i SK Mumien
600 kr/år för övriga spelare

Adress

SK Mumien
c/o Anil Surender
Österportsgatan 3A
211 28 Malmö